Sinh viên Marketing kiến tập tại VNP Group

line
12 tháng 12 năm 2016

Vừa qua, Sinh viên ngành Marketing có cơ hội trải nghiệp nghề nghiệp tại VNP Group. VNP ra đời vào ngày 21 tháng 8 năm 2006, qua 10 năm hình thành và phát triển VNP đã từng bước khẳng định vị trí của mình trong lĩnh vực thương mại điện tử cũng như truyền thông – Internet.