Kiến tập tại Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số

line
26 tháng 12 năm 2016

Vào sáng ngày 21/12/2016, Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số (VTC Intecom) đã tiếp nhận và hỗ trợ các bạn sinh viên ngành Marketing đến tham qua và trao đổi tại Công ty.

Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số (VTC Intecom) là đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện Việt Nam - VTC, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1/2006, có đội ngũ nhân sự trẻ, giàu tri thức, nhiệt huyết và sáng tạo. VTC Intecom là một trong những doanh nghiệp tiên phong xây dựng nền móng phát triển cho ngành công nghiệp nội dung số Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi Đề án của Chính phủ “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT và truyền thông”.

Buổi kiến tập đã giúp sinh viên tìm hiểu nhiều hơn về Công ty và lĩnh vực Công ty đang hoạt động; được cung cấp kiến thức về chiến lược Marketing; trao đổi những thắc mắc về ngành nghề và cơ hội việc làm tại công ty.