GIỚI THIỆU TRUNG TÂM HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

line
28 tháng 11 năm 2016

I.                   GIỚI THIỆU CHUNG

Là một đơn vị mới được thành lập từ năm học 2015-2016, Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên (TT.HTDN&HTSV) xây dựng mảng quan hệ với doanh nghiệp nhằm tìm kiếm các thông tin việc làm và hỗ trợ phát triển các kỹ năng cho người lao động – là những sinh viên của Đại học Văn Hiến sẽ tốt nghiệp trong tương lai. Đây là một trong những mục đích của Ban giám hiệu nhà trường nhằm đảm bảo cung cấp những điều kiện tốt nhất cho sinh viên của nhà trường khi tham gia vào thị trường lao động sau tốt nghiệp.

II.                NHIỆM VỤ & CHỨC NĂNG

Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về hoạt động tư vấn việc làm; công tác gắn nhà trường với các doanh nghiệp và cơ quan thực tế; những hoạt động nhằm nâng cao chất lượng học tập –nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Nhiệm vụ:
01. Vận động và tiếp nhận các nguồn tài trợ học bổng, quỹ tài chính tài trợ học tập – nghiên cứu khoa học và các hoạt động phong trào sinh viên, vật phẩm đóng góp từ các doanh nghiệp và tổ chức.

02. Tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm hỗ trợ sinh viên các kỹ năng tìm việc làm; giới thiệu việc làm sau tốt nghiệp, các vị trí thức tập cho sinh viên; cung ứng nhân sự cho các doanh nghiệp và tổ chức sử dụng lao động có nhu cầu tuyển dụng các công việc chính thức.

03. Tổ chức khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp; đánh giá thông tin phản hồi của các doanh nghiệp và tổ chức sử dụng lao động về chất lượng sinh viên sau tốt nghiệp.

04. Quản lý các chương trình quảng bá của doanh nghiệp tại Trường.

05. Nhiệm vụ:

-          Hỗ trợ Ban liên lạc cựu sinh viên tổ chức các hoạt động của cựu sinh viên Trường.

-          Thực hiện công tác thống kê, báo cáo theo yêu cầu của Nhà trường.

-          Quản lý và truyền tải thông tin về các hoạt động liên quan đến các chức năng, nhiệm vụ lên website, fanpage của Trung tâm.

-          Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các nhiệm vụ phát sinh do Nhà trường phân công.

Góp ý
quang cao