Giới thiệu

Là một đơn vị mới được thành lập từ năm học 2015-2016, Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên (TT.HTDN&HTSV) xây dựng mảng quan hệ với doanh nghiệp nhằm tìm kiếm các thông tin việc làm và hỗ trợ phát triển các kỹ năng cho người lao động – là những sinh viên của Đại học Văn Hiến sẽ tốt nghiệp trong tương lai. Đây là một trong những mục đích của Ban giám hiệu nhà trường nhằm đảm bảo cung cấp những điều kiện tốt nhất cho sinh viên của nhà trường khi tham gia vào thị trường lao động sau tốt nghiệp.
giới thiệu khoa
+